Bestyrelsen gennem tiden

Valgt den 14.1.1910
Elias Jepsen
Hans H. Andersen
Jens M. Nielsen
Hans Søren Hansen
Hans Chr. S. Lauridsen
Jens M Nielsen

Valgt den 16.1.1911
Nikolaj Rabæk, Kokspang 14 stemmer
Kr. H. Dammark, Krauensø 10 stemmer
Jens Lauridsen, Sjælborg 8 stemmer
Johannes Nielsen, Hostrup 7 stemmer
Elias Jepsen, valgt i 1910
Hans H. Andersen, valgt i 1910

Valgt den 10.1.1912
Lærer Antonsen, Kokspang
N. Kresten Krestensen, Sønderhede
Kresten Bertelsen, Marbæk
Nikolaj Rabæk, valgt i 1911
Kr. H. Dammark, valgt i 1911
Jens Lauridsen, valgt i 1911

Valgt den 11.1.1913
Thue Kristensen, Hostrup
Mattias Hansen, Sjælborg
Otto Sørensen, Kokspang
Lærer Antonsen valgt i 1912
N. Kresten Krestensen, valgt i 1912
Kresten Bertelsen, valgt i 1912

Valgt den 10.1.1914
Kristian Hansen, Sønderhede
Silles Sillesen, Terphage
Elias Dammark, Krauense
Thue Kristensen, valgt i 1913
Mattias Hansen, valgt i 1913
Otto Sørensen, valgt i 1913

Valgt den 13.1.1915
Hans Kristensen, Kokspang
Jørgen Kristensen, Sjelborg
Kristen Jessen, Hostrup
Kristian Hansen, valgt 1914
Silles Sillesen, valgt 1914
Elias Dammark, valgt 1914

Valgt den 12.1.1916
Bertel Jepsen, Kravensø
Jørgen Jørgensen, Hjeglund
Søren H. Sørensen, Sjelborg
Hans Chr. S. Lauridsen, Krauensø
Hans Kristensen, valgt i 1915
Kristen Jessen, valgt i 1915

Valg den 10.10.1917
Ole Sørensen
Hans Jepsen
Simon Hansen
Bertel Jepsen, valgt 1916
Jørgen Jørgensen, valgt 1916
Hans Chr. S. Lauridsen, valgt 1916

Valg den 11.1.1918
H.P.Pedersen
Jeppe Jepsen
Johannes Johansen
Ole Sørensen, valgt 1917
Hans Jepsen, valgt 1917
Simon Hansen, valgt 1917

Valg den 10.1.1919
Anders Kr. Jensen
Johannes Nielsen
Søren Sørensen
Hans P. Pedersen, valgt i 1918
Jeppe Jepsen, valgt i 1918
Johannes Johansen, valgt i 1918

Valg den 13.1.1920
K.J.Kristensen
Poul Thuesen
H.K.Lauridsen
Anders Kr. Jensen, valgt i 1919
Johannes Nielsen, valgt i 1919
Søren Sørensen, valgt i 1919

Valg den 10.1.1921
Kresten Burkarl, Sjelborg
Kresten Pedersen, Hostrup (formand)
Niels Tobiasen, Hostrup
K.J.Kristensen, valgt i 1920
Poul Thuesen, valgt i 1920 (kasserer)
Hans Chr. S. Lauridsen, valgt i 1920

Valg den 10.1.1922
Chr. Danielsen
Chr. Sørensen
Niels Chr. Jensen
Kresten Burkarl, valgt i 1921

Kresten Pedersen, valgt i 1921 (kasserer)
Niels Tobiasen, valgt i 1921 (formand)

Valg 10.1.1923
Elias Jepsen, Knudsmark
Chr. Christensen, Hostrup (kasserer)
Marius Jakobsen, Sjelborg
Chr. Danielsen, valgt 1922
Chr. Sørensen, valgt 1922 (formand)
Niels Chr. Jensen, valgt 1922

Valg 10.1.1924
Peder Christensen
Elias Dammark
Niels Spangsberg (formand)
Thomas Pedersen (kasserer)
Chr. Christensen, valgt 1923
Marius Jakobsen, valgt 1923

Valg 13.1.1925
Anton Frederiksen
Jens Jepsen (kasserer)
Peder Christensen
Elias Dammark, valgt 1924 (formand)
Niels Spangsberg, valgt 1924
Thomas Pedersen, valgt 1924

Valg 13.1.1926
Eske Eskesen (formand)
Hans Hansen
Frans Sørensen
Anton Frederiksen, valgt 1925
Jens Jepsen, valgt 1925 (Jens Jepsen)
Peder Christensen, valgt 1925

Valg 12.1.1927
Hans Peder Nissen
Jesper Pedersen
Peder Thomsen
Eske Eskesen, valgt 1926 (kasserer)
Hans Hansen, valgt 1926
Frans Sørensen, valgt 1926 (formand)

Valg 1928
Niels P. Hansen
Silles Sillesen
Hans Christensen
Hans Peder Nissen, valgt 1927
Jesper Pedersen, valgt 1927
Peder Thomsen, valgt 1927

(der er ingen referat fra konstitueringen)

Valg 19.12.1928
Kristen Lund Jepsen, Sjelborg
Anders Kristen Jensen, Hostrup (formand)
Ole Sørensen, (kasserer)
Niels P. Hansen, valgt 1928
Silles Sillesen, valgt 1928
Hans Christensen, valgt 1928

Ekstraordinær generalforsamling den 1.2.1929 fastslår at bestyrelsen består af følgende 5 medlemmer.

Jesper H. Pedersen, formand
Hans Peder Nissen
Silles Sillesen
Hans Christensen
Niels Peder Hansen

(På generalforsamlingen vedtages det at nedlægge det gamle I/S, på grund af tyfonen, som havde lagt det gamle hus i ruiner, og overdrage alle aktiver til den nye Forening ”Hostrup Forsamlingshus i Hostrup Sogn)

På generalforsamlingen i den nye forening, der blev afholdt den 21. 1. 1929, valgtes følgende bestyrelse:

Anders Chr. Jensen, Hostrup, (formand)
Silles Sillesen, Terphage, (næstformand)
Ole J. Sørensen, V. Hostrup, (kasserer)
Niels P. Hansen, Kokspang (sekretær)
Hans Christensen, Kokspang
Christian Lund Jepsen Sjelborg

Valg 22.1.1930

Bestyrelsen blev alle genvalgt.

Valg 14.1.1931

Hans Dammark (formand)
Ole Thomsen
Bennet Frandsen
Silles Sillesen (kasserer)
Niels P. Hansen (sekretær)
Hans Christensen (næstformand)

Valg 14.1.1932
Hans Dammark (formand)
Ole Thomsen
Bennet Frandsen
Otto Sørensen (kasserer)
Karl Pedersen (næstformand)
Ingvard Johansen (sekretær)

Valg 12.1.1933
Otto Sørensen (kasserer)
Karl Pedersen (næstformand)
Ingvard Johansen (formand)
Magnus Christensen (sekretær)
P. Christensen, Knudsmark
Poul Pedersen, Sjelborg

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling den 25.3.1933

Eneste punkt: Valg af bestyrelse
Ingvard Johansen afgik
nyvalgt blev Jep Jepsen

Øvrige genvælges.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde vælges Magnus Christensen til formand og Jep Jepsen til sekretær.
Øvrige poster uændret.

Valg 17.1.1934
Magnus Christensen (formand)
Peder Christensen (næstformand)
Poul Pedersen
Jeppe Jepsen (sekretær)
Kr. Hansen (kasserer)
L. Lauridsen

Valg 16.1.1935
Jeppe Jepsen
Kr. Hansen (kasserer)
Laurids Lauridsen
Jens Jepsen (formand)
Thorvald Hansen
Johs. Johansen (næstformand)

Valg 15.1.1936
Jens Jepsen, Hostrup. (formand)
Thorvald Hansen, Sjælborg
Johs. Johansen, Kokspang. (kasserer)
Johs. Kristensen, Sønderhede. (næstformand)
Ebbe Hansen, Sadbjerg. (skriftfører)
Kristian Hansen, Krauensø

Valg 8.1.1937
Johs. Kristensen, Sønderhede
Ebbe Hansen, Sadbjerg (skriftfører)
Kristian Hansen, Krauensø, (næstformand)
Peder Thomsen, Sjælborg
Niels Spangsberg, Kokspang (kasserer)
Kresten Krestensen, Hostrup, (formand)

Valg 14.1.1938
Peder Thomsen, Sjælborg (skriftfører)
Niels Spangsberg, Kokspang
Kresten Krestensen, Hostrup
Kristian Hansen, Krauensø. (næstformand)
Kristian Pedersen (formand)
Gregers Kristensen, (kasserer)

Valg 20.1.1939
Kristian Hansen, Krauensø
Kristian Pedersen, (næstformand)
Gregers Kristensen
Johannes Johansen, (formand)
Henrik Østergaard, (kasserer)
Kristian Lund, (skriftfører)

Valg 12.1.1940
Johannes Johansen, (formand)
Henrik Østergaard, (kasserer)
Kristian Lund
Alfred Hansen
Andreas Thomsen, (skriftfører)
Niels Tobiasen, (næstformand)

Valg 15.1.1941
Alfred Hansen, (kasserer)
Andreas Thomsen
Niels Tobiasen, (formand)
Bennet Frandsen
Søren Thuesen, (næstformand)
Otto Jensen

Valg 15.1.1942
Bennet Frandsen
Søren Thuesen, (næstformand)
Otto Jensen, (sekretær)
Clemmen Hansen, (formand)
Peder Dammark, (kasserer)
Karl Pedersen

Valg 21.1.1943
Clemmen Hansen, (formand)
Peder Dammark, (kasserer)
Karl Pedersen, (næstformand)
Niels P. Hansen, (skriftfører)
Thorvald Hansen, Sjælborg
Niels Jensen, Træden

Valg 3.1.1944
Niels P. Hansen, Kokspang, (formand)
Thorvald Hansen, Sjælborg
Niels Jensen, Træden
Arnold Dammark
Poul Andersen, Hostrup, (kasserer)
Chr. Hansen, Meldbjerg, (sekretær)

Som næstformand vælges Mads Hansen, Kokspang, hvornår han er blevet valgt ind i bestyrelsen fremgår ikke af forhandlingsprotokollen. På baggrund af optegnelserne i protokollen fra generalforsamlingen i 1945, er han åbenbart indtrådt i stedet for Niels Jensen, Træden.

Valg 23.1.1945
Arnold Dammark
Poul Andersen, Hostrup, (kasserer)
Chr. Hansen, Meldbjerg, (skriftfører)
Svend Sørensen, Kokspang, (næstformand)
Martin Hansen, Kokspang, (formand)
Peder Th. Jensen, Sjelborg

Valg 24.1.1946
Svend Sørensen, Kokspang, (formand)
Peder Th. Jensen, Sjelborg
Martin Jensen, Hostrup, (kasserer)
Hans Skou, Kravensø, (næstformand)
Herluf Nissen
Henrik Østergaard, Kokspang, (skriftfører)

Suppleant Henry Nielsen, Kraunsø

Valg 24.1. 1947
Holger Andersen, Sjelborg,
Elias Pedersen, Hostrup,
Peder M. Hansen, Hostrup,( skriftfører)
Thøger Thøgersen, Kravnsø,( formand)
Martin Jensen,Hostrup, ( kasserer)
Hans Skou, Kravnsø, (næstformand)
Herluf Nissen,

Valg 29.1.1948
Dejgaard Bertelsen, Kokspang,
Arnfred Jørgensen, Sønderhede,
Holger Andersen, Sjelborg,
Elias Pedersen, Hostrup, ( kasserer)
Thøger Thøgersen, Kravnsø, (formand)
Peder M. Hansen, Hostrup, (skriftfører)
Hans Skou, Kravnsø,( næstformand)

Valg 21.1.1949
Thorvald Pedersen, Sjelborg, (formand)
Niels Kristensen, Hostrup,
Bertin Thuesen, Kokspanggårde,
Dejgaard Bertelsen, Kokspang, (næstformand)
Arnfred Jørgensen, Sønderhede,
Elias Pedersen, Hostrup, (kasserer)

Valg 18.1. 1950
Oluf Larsen, Kokspang, ( næstformand)
Volmer Nielsen, Hostrup,
Svend Spangsberg, Kokspang, (kasserer)
Bertin Thuesen,Kokspanggårde,
Thorvald Pedersen,Sjelborg, (formand)
Niels Kristensen, Hostrup,      

Valg 18.1.1951
Brink Sørensen, Hostrup,
Poul Pedersen, Sjelborg,
Gregor Kristensen, Sønderhede, (formand)
Oluf Larsen, Kokspang, (næstformand)
Volmer Nielsen, Hostrup,
Svend Spangsberg, Kokspang, (kasserer)

Valg 6.2. 1952
Otto Jensen, Kokspang, (næstformand)
Ebbe Hansen, Sadbjerg, (kasserer)
Gustav Siig, Hostrup, (skriftfører)
Poul Pedersen, Sjelborg,
Brink Sørensen, Hostrup,
Gregor Kristensen, Sønderhede, (formand)

Valg 16.1.1953
Karl Jepsen, Kraunsø, (formand)
Christian Olesen, Hostrup,
Carl Aage Hansen, Kokspang,
Otto Jensen, Kokspang, (næstformand)
Ebbe Hansen, Sadbjerg,( kasserer)
Gustav Siig, Hostrup,(skriftfører)

Valg 17.2.1954
Harry Andersen, Hostrup, (kasserer)
Ejner Brink, Træden, (skriftfører)
Martin Hansen, Kokspang, (næstformand)
Christian Olesen, Hostrup,
Carl Aage Hansen, Kokspang,
Karl Jepsen, Kraunsø, (formand)

Valg 20.1.1955
Jørgen lund Jepsen, Sjelborg,
Niels Peder Pedersen, Myrthue, (formand)
Jens Jensen, Kraunsø
Ejner Brink, Træden,(skriftfører)
Martin Hansen, Kokspang, (næstformand)
Harry Andersen, Hostrup,( kasserer)

Valg 30.1.1956
Peter Hansen, Sønderhede, (kasserer)
Verner Jensen,Hostrup, (skriftfører)
Ankjær Hansen, Meldbjerg, (næstformand)
Niels Peder Pedersen, Myrthue, (formand)
Jens S. Jensen, Kraunsø,
Jørgen Lund Jepsen, Sjelborg

Valg 24.1.1957
Hans Danielsen, Kokspang,
Peder Madsen, Marbæk, (formand)
Rudolf Sillesen,  Myrthue,
Ankjær Hansen, Meldbjerg,(næstformand)
Peter Hansen, Sønderhede, (kasserer)
Verner Jensen,Hostrup, (skriftfører)

Valg 7.2.1958
Frode Jensen, Sjelborg, (skriftfører)
Kr. M.Kristensen, Hostrup, ( næstformand)
Svend Nielsen, Kokspang, (kasserer)
Peder Madsen, Marbæk,(formand)
Hans Danielsen, Kokspang,
Rudolf Sillesen, Myrthue.

Valg 23.1.1959
Ejner Kristensen, Kokspang,
Børge Hansen, Kraunsø, (formand)
Peder Dammark,  Kraunsø, (Skriftfører)
Kristian M. Kristensen, Hostrup, (næstformand)
Frode Jensen, Sjelborg
Svend Nielsen, Kokspang, (kasserer)

Valg 28.1.1960
Elias Petersen, Hostrup, (næstformand)
Carl Aage Hansen, Kokspang, (kasserer)
Chr.Burkall, Træden,
Børge Hansen, Kraunsø,( formand)
Peder Dammark, Kraunsø, (skriftfører)
Ejner Kristensen, Kokspang,

Valg 26.1.1961
Oluf Larsen, Kokspang, (skriftfører)
Henning Sørensen,Myrthue,
Arnfred Jørgensen, Sønderhede,( formand)
Carl Aage Hansen, Kokspang, (kasserer)
Chr. Burkall, Træden,
Elias Petersen, Hostrup, ( næstformand)

Valg 26.1.1962
Thorvald Pedersen, Sjelborg, (kasserer)
Kristian Hansen, Træden, (næstformand)
Niels Jepsen, Træden,
Henning Sørensen, Myrthue,
Oluf Larsen, Kokspang, (skriftfører)
Arnfred Jørgensen, Sønderhede, (formand)

Valg 29.1.1963
Henry Johansen, Kokspanggårde,
Børge Nielsen, Kraunsø, (formand)
Frands Rasmussen, Kokspang, (skriftfører)
Thorvald Pedersen, Sjelborg, (kasserer)
Kristian Hansen, Træden, (næstformand)
Henning Sørensen, Myrthue,

Valg 20.2. 1964
Jens Frederik Hansen, Sønderhede, (kasserer)
Martin Jensen,Hostrup, (næstformand)
Peter Moltesen Hansen, Hostrup,
Henry Johansen, Kokspanggårde,
Børge Nielsen, Kraunsø, (formand)
Frands Rasmussen, Kokspang, (skriftfører)

Valg 18.2. 1965
Anholm Jensen, Kraunsø, (formand)
Søren Thuesen, Træden, (næstformand)
Anders Østergaard, Hostrup,
Jens Frederik Hansen, Sønderhede, (kasserer)
Martin Jensen, Hostrup,
Peter Moltesen Hansen, Hostrup,

Valg 31.1. 1966
Karl Danielsen, Hostrup,
Knud B. Hansen, Kokspang, ( kasserer)
Verner Jensen, Hostrup, (skriftfører)
Anholm Jensen, Kraunsø, (formand)
Søren Thuesen, Træden, (næstformand)
Anders Østergaard, Hostrup,

Valg 16.1.1967
Jens Aage Jespersen,
Peder Hansen, Kokspang,(formand)
Martin J. Dransfeldt, Træden,( næstformand)
Karl Danielsen, Hostrup,
Knud B. Hansen, Kokspang,(kasserer)
Verner Jensen, Hostrup, (skriftfører)

Valg 25.1. 1968
Niels Kristensen,  Hostrup,
Harry Andersen,  Hostrup, (kasserer)
Svend Sørensen, Kokspang, (skriftfører)
Jens Aage Jespersen,
Peder Hansen, Kokspang, (formand)
Martin J. Dransfeldt, Træden, (næstformand)

Valg 21.1.1969
Ankjær Hansen,Meldbjerg,
Karl Kristiansen, Myrthue, (næstformand)
Martin Dransfeldt, Træden, (formand)
Niels Kristensen, Hostrup,
Harry Andersen, Hostrup, (kasserer)
Svend Sørensen, Kokspang, ( skriftfører)

Valg 21.1 1970
Ejner Kristensen, Kokspang,
Brink Sørensen, Hostrup, ( kasserer)
Richard Hansen, Sadbjerg, skriftfører
Ankjær Hansen, Meldbjerg,
Karl Kristiansen, Myrthue, (næstformand)
Martin Dransfeldt, Træden, (formand)          

Valg  26.1. 1971
Arnfred Jørgensen, Sønderhede, (næstformand)
Thøger Thøgersen,Myrthue, (formand)
Jens S.Jensen, Kraunsø,
Ejner Kristensen, Kokspang,
Brink Sørensen, Hostrup, (kasserer)
Richard Hansen, Sadbjerg, (skriftfører)

Valg 26.1. 1972
Niels Jepsen, Hostrup, (skriftfører)
Frederik Nissen, Hostrup,
Johannes Vogt, Kokspang, (kasserer)
Arnfred Jørgensen, Sønderhede, (næstformand)
Thøger Thøgersen, Myrthue, (formand)
Jens S. Jensen, Kraunsø,

Valg 29.1.1973
Rudolf Sillesen,Myrthue,
Karl Jepsen, Kraunsø, (formand)
Jørgen Bang Hansen, Sjelborg,  (næstformand)
Niels Jepsen, Hostrup, (skriftfører)
Frederik Nissen, Hostrup,
Johannes Vogt, Kokspang, (kasserer)

Valg 30.1. 1974
Børge Dammark, Hostrup
Børge Tobiasen, Hostrup, (skriftfører)
Ejner Brink, Træden, (kasserer)
Rudolf Sillesen, Myrthue,
Karl Jepsen, Kraunsø, (formand)
Jørgen Bang Hansen, Sjelborg, (næstformand)

Valg 29.1. 1975
Flemming Jensen, Sjelborg,
Jens Frederik Hansen, Sønderhede, (formand)
Børge Nielsen, Kraunsø, (næstformand)
Børge Dammark, Hostrup,
Børge Tobiasen, Hostrup, (skriftfører)
Ejner Brink, Træden, (kasserer)

Valg 9.2. 1976
Chr. Burkarl, Træden,
Gunnar Kristensen, Hostrup, (sekretær)
Karl Danielsen,Hostrup, (kasserer)
Flemming Jensen, Sjelborg
Jens Fredeik Hansen, Sønderhede, (formand)
Børge Nielsen, Kraunsø, ( næstformand)

Valg 26. 1. 1977
Christian Christensen, Sjelborg, (formand)
Harald Dammark, Kraunsø (næstformand)
Flemming Jensen, Sjelborg, (sekretær)
Chr. Burkarl, Træden,
Gunnar Kristensen, Hostrup,
Karl Danielsen, Hostrup, ( kasserer)

Valg 8.2. 1978
Edith Rasmussen, Kokspang
Ninna Hansen, Sadbjerg,
Gunnar Kristensen, Hostrup (kasserer)
Christian Christensen, Sjelborg, (formand)
Harald Dammark, Kraunsø, (næstformand)
Flemming Jensen, Sjelborg, (sekretær)

Valg 31.1. 1979
Niels Peder Pedersen, Myrthue, (formand)
Jørgen Bang Hansen, Sjelborg, (næstformand)
Hans Danielsen, Kokspang,
Edith Rasmussen, Kokspang,
Ninna Hansen, Sadbjerg, (sekretær)
Gunnar Kristensen, Hostrup, (kasserer)


,