Marbækgårdsvej 1

Luftfoto fra 1947

Matr.: 1a m.fl.

Ejer: Esbjerg Kommune. Tidl. ejere: Chr. H. Berthelsen 1913, E. Hansen, sagfører 1913, Nis Hansen, slagtermester 1922, Axel Hansen, kreatureksportør 1937, Chr. Hansen, Næsbyhovedgård 1942-48.

Peder Madsen blev bestyrer på Marbækgård 1942, og blev forpagter af gården i 1948.