Kokspang skole

Denne skole blev bygget i 1864. Der var 5 fag og en 3 værelses lejlighed til læreren. I 1884 blev der bygget 2 fag til.

Bygningerne fra 1864 blev anvendt som skole (i dag til beboelse) frem til man  i 1925 påbegyndte en ny bygning på marken skråt overfor. denne blev færdig og taget i brug i 1930, senere i 1943 kom lærerboligen. Først i 1950 kom gymnastiksalen, og man havde indtil da lavet gymnastik og idræt ude eller i forsamlingshuset. Fra 1950 stod Kokspang skole helt færdig og var en god 7-klasses landsbyskole.

Fra gammel tid har man på Kokspang skole haft en to-deling, med en “lille skole” og en “store skole”. Der var ansat to lærere. En førstelærer, der havde de store børn. Han boede i lærerboligen ved siden af skolen og en lærerinde, der havde de små børn. Hun boede i en lille lejlighed over skolen, hvor Hostrup sognearkiv tidligere havde til huse.
Dette havde man indtil 1959, hvor der igen blev lavet lidt om på skoleloven for at samle flest mulige børn i store centralskoler.
Samtidig indførte man skolebusser for at få eleverne til de store skoler. Det betød for Kokspang skole, at 6. og 7. klasse kom med skolebussen til Alslev skole. Skolen var nu kun en 5 klasses skole.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 kom børnene til Bryndum skole efter 5 kl. for at blive indenfor Esbjerg kommune.

Da Sjelborg skole blev en del af Kokspang skole, flyttede man de små elever til Sjelborg og 3. 4. og 5. klasse gik i Kokspang.
De lærere, der dengang var ansat ved Sjelborg-Kokspang skole, skulle altså hver dag køre mellem de to skoler i frikvarteret. Det var en uholdbar situation, at der skulle være 4 km mellem klasseværelserne, og da elevtallet samtidig faldt, besluttede man at nedlægge Sjelborg skole, det skete i 1980.
Man byggede nu om og udvidede, for at kunne huse alle elever, der var ca. 45 fordelt på 6 årgange.
Den lille lejlighed der var over klasselokalerne,  som før i tiden var beboet af småbørnslærerinden, blev lavet om til klasseværelse, og man fik også indrettet et børnehaveklasselokale.
Alle børn fra sognet var igen samlet på Kokspang skole med en skoleleder, to lærere og en børnehavelærer.
Sådan kørte skolen i 11 år, men i denne periode var elevtallet støt faldende, og man blev derfor nødt til at samle flere årgange i en klasse, og var næsten tilbage ved den gamle inddelings-model igen, inden skolen blev lukket i 1991 med ca. 25 elever.

Lærere ved Kokspang skole
Før 1815 Clemmen Lambertsen
1832 Hans Jacob Fuglsig
1834-51 Claus Chr. Steffensen
1859-64 Kristensen
1864-1906 Peder Jørgen Pedersen
1906-07 P. S. Binderup
1907-46 Peder Antonsen
1907-23 Jenny Jensen
1924-29 Anna Novrup
1929-33 Marie Mathilde Blok Nielsen (Musse)
1930-33 Bakken Hansen
1933- Anna Busk
1933-35 Otto Hansen Myrtue
1934-36 Magrethe Lauritsen
1935-38 Henrik Andersen Kolstrup
1938-39 Svend Pedersen
1939-41 Anna Andersen
1939-41 Ove Rasmussen
1941-43 Ellen Vindborg Lauritsen
1941-43 Ejner Bøgh Hansen
1943-45 Anna Kristiansen
1941-45 Thorkild Hedegård Andersen
1945-77 Erna Silberbauer
1946-72 Georg Fredtoft Olesen
1972- Fru Knudsen
1977-91 Flemming Jensen
Lise Jensen
Hanne Madsen
Ella Tobiesen
Poula Moltesen
Inger Lise Jørgensen

Skolebilleder:
der henvises til http://www.arkiv.dk  hvor der kan søges på Kokspang skole