Velkommen

Velkommen til Hostrup sognearkivs hjemmeside

Arkivet holder åbent hver den første torsdag i måneden kl. 19-21. Vi holder dog lukket i juli måned.

Du er mere end velkommen til at besøge arkivet eller ringe til arkivleder Elna Vogt på tlf. 75269165.

Vi kan også kontaktes via mail:

Sognearkivet dækker området som tidligere udgjorde det gamle Hostrup sogn, med følgende lokaliteter:
Hjejlund, Hostrup, Kokspang, Kokspang Gårde, Kravnsø, Marbæk, Myrthue, Sjelborg, Tarphage og Træden.

Arkivet indsamler, registrere, bevarer og formidle lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, kort, protokoller, dokumenter (skøder, pantebreve o.l.), breve, billeder, film og andet materiale af ikke statslig proveniens, som har relation til tidligere og nuværende foreninger, personer og virksomheder i det gamle sogn, for at gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede efter de gældende regler for tilgængelighed.

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan garanteres.

Kommer du i besiddelse af et sådant materiale, er arkivet meget interesseret i at se det før det eventuelt smides væk

Vi har allerede en stor samling men ønsker os endnu mere.

Det indkomne materiale registreres løbende i arkivets registreringsdatabase Arkibas. De offentliggjorte registreringer kan du se på arkiv.dk, og finder du ikke det du søger her, er du velkommen til sende os en forespørgsel eller henvende dig på arkivet.

På arkivet finder du det gængse arkivmateriale til slægtsforskning, som vi om muligt også gerne vil være behjælpelig med.

Arkivet er en underafdeling af Esbjerg byhistorisk arkiv og holder til på Kokspang gamle skole. Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg.